LOC gebruiksonderzoek

Juli 2011

Hoe klikt de doelgroep door de site?

Het is belangrijk directe feedback te krijgen van de doelgroep nadat een website online is gegaan. Er is bij de ontwikkeling zo goed mogelijk ingeschat hoe gebruikers zich zullen gaan gedragen maar de ervaringen in de praktijk blijken soms verrassend.

LOC Zeggenschap in zorg is een landelijke clientenorganisatie die de belangen van medezeggenschapsorganen in de verschillende sectoren van de zorg  behartigt. Belangrijk is daarom dat de leden van cliëntenraden hun weg op de site kunnen vinden. Het gebruiksonderzoek van de website van het LOC is uitgevoerd met leden van verschillende cliëntenraden en enkele LOC-medewerkers.

De testpersonen gaven de website in het gebruiksonderzoek een dikke voldoende. Ze ervaren de vormgeving als licht, fris en uitnodigend. De wisselende afbeeldingen op de homepage spreken aan en maakt dat men zich 'herkend' voelt. Belangrijk voor de doelgroep is vooral de actualiteit maar óók de visie van LOC daarop. Daarnaast waardeert men het gemak waarop men een antwoord op een vraag kan vinden: via het zoeken in de informatie op de site of via de Vraagbaak waar men zelf een vraag kan neerleggen. Verbeterpunten waren er uiteraard ook. Zo zullen zullen de registratie- en bestelprocedure op enkele punten nog net even gebruiksvriendelijker worden gemaakt.

deel