Gebruiksonderzoek

Gebruiksonderzoek

Het is bij de ontwikkeling van een website soms moeilijk om in te schatten hoe de gebruikers van de website zich zullen gaan gedragen. Een valkuil is dat er te veel wordt gedacht vanuit het aanbod en te weinig vanuit de vraag. Dit is overigens vaak moeilijk te voorkomen omdat de betrokkenen bij de ontwikkeling van de website nu eenmaal meer weten van de organisatie en haar producten en diensten dan van de wensen en behoeften van de doelgroep. Bovendien, hoe goed men ook rekening met de eindgebruiker probeert te houden: de werkelijke behoeften en gedragingen zullen altijd afwijken van de verwachtingen.

Meten is weten

Meten is weten

Er is daarom feedback van de doelgroep nodig om tot een effectieve website te komen. Door het uitvoeren van een gebruikstest met een aantal proefpersonen uit uw doelgroep kan waardevolle informatie over de bruikbaarheid van de website  verkregen worden. Bij de test worden gebruiksproblemen op uw site opgespoord door echte gebruikers individueel opdrachten te laten uitvoeren.

Met een relatief kleine testgroep van vijf tot tien proefpersonen kunnen al goede resultaten behaald worden. Belangrijk is wel dat de proefgebruikers goede vertegenwoordigers van uw doelgroep zijn. Kies mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in uw producten en dienstverlening. Zij leveren de meest waardevolle informatie op.

Lees meer in het blog "Steek je voelsprieten uit".

Meer weten over hoe je website effectiever kan zijn?
Contact opnemen