Een toegankelijke website

Een toegankelijke website

Drempelvrij

Een toegankelijk website biedt informatie en functies die voor iedereen bereikbaar zijn. Dat is niet alleen in het belang van de gebruiker maar ook het belang van de eigenaar van de website.

Fullmoon zorgt ervoor dat de website standaard voldoet aan de basiseisen van toegankelijkheid. Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites waarvoor je je website kunt laten testen door een geaccrediteerde instelling.

  • toe-gan-ke-lijk bn 1. te betreden; bereikbaar 2. bereid toegang te geven: ~ voor nieuwe ideeën bereid ze te horen en over te nemen.

DE VOORDELEN VAN EEN TOEGANKELIJKE SITE

Ook een toegankelijke website?
Neem contact op