User centered design

Een website of web applicatie moet zowel voldoen aan de behoeften van de beoogde gebruikers als aan de doelen van de organisatie. Door een goede analyse van behoeften en doelen komen we samen met onze klanten tot concepten die online communicatie vorm en inhoud geven. Ze vormen de basis voor het user interface design.

De gebruiker staat centraal in alles wat we doen. User centered design is een methode om interactieve systemen te ontwikkelen met een accent op bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Een proces van analyse, via design naar implementatie met tussentijdse evaluaties.

Interactieve workshop

Analyse & conceptEen goede analyse vormt de basis van online succes. In een interactieve workshop met de belangrijkste betrokkenen binnen de organisatie brengen we wensen en afhankelijkheden in beeld.

We analyseren en beschrijven de communicatievraag en verzamelen informatie over de kennis en ervaring, taken en verwachtingen van de betrokken doelgroep. Dit vormt de basis voor de sitestructuur en het interactie ontwerp.

Door het presenteren van uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige grafische ontwerpen laten we zien wat voor de "look & feel" mogelijk is en stimuleren we de deelnemers aan de workshops om hun ‘online DNA’ bloot te leggen. Dit levert de uitgangspunten voor het grafisch ontwerp op.

De gebruiker staat centraal

De gebruiker staat centraal

De 4 pijlers van een optimaal resultaat

Tijdens de analysefase zoeken we het antwoord op vier vragen: wat is je doel? wie wil je bereiken? wat zijn de kenmerken van je doelgroep en wat willen zij bereiken? De antwoorden vormen het fundament van een goed ontwerp.

Meer weten? Neem contact met ons op!
Contactformulier