Nieuwe internetstrategie LOC Zeggenschap in zorg

Januari 2011

Voor de nieuwe website van LOC Zeggenschap in zorg - steun en toeverlaat van cliëntraden in de zorg - heeft Fullmoon samen met alle betrokkenen twee workshops georganiseerd. In deze workshops ging het om de volgende vragen: hoe wil LOC op internet communiceren met haar doelgroepen en hoe wil ze haar digitale identiteit uitdragen.

In een workshop 'social media en de eigen website' behandelden we de belangrijkste vormen van social media, onderzochten welke bij LOC passen, wat LOC hier wil communiceren en wie dat in de organisatie kan doen. Vervolgens stelden we de doelen vast (key performance indicators) en de manier waarop je kunt meten of deze zijn gehaald. Kortom, een hele ochtend stickers plakken, briefjes schrijven, tweets bedenken, media afspeuren en kansen zien heeft geresulteerd in een social media plan waar LOC komend voorjaar mee aan de slag gaat.

 In de tweede workshop is een nieuwe digitale identiteit voor LOC vormgegeven. Een discussie over inhoud en communicatie in relatie tot de verschillende doelen en doelgroepen heeft geleid tot een volledig nieuw concept. Uiteraard zijn de resultaten van de social media workshop hierin meegenomen.

De resultaten van beide workshops zijn vertaald naar een nieuwe internetstrategie.

Fullmoon is momenteel druk bezig om dit concept vorm te geven en in te vullen zodat in het voorjaar de nieuwe digitale identiteit van LOC Zeggenschap in zorg staat als een huis.

deel