Vrouw en pensioen

September 2005

De website www.vrouwenpensioen.nl is een initiatief van het Platform Vrouw en Pensioen, een samenwerkingsverband van de FNV Vrouwenbond en E-Quality. Het platform wil vrouwen op een toegankelijke wijze informeren welke gevolgen keuzes op het gebied van werk, inkomen of studie hebben op de pensioensopbouw.

Enerzijds gebeurt dit door achtergrondinformatie aan te bieden en in interviews vrouwen zelf aan het woord te laten. Anderzijds gebeurt dit door bezoekers zo actief mogelijk bij het onderwerp te betrekken.
Fullmoon heeft een aantal interactieve modules ontwikkeld waarmee het AOW of een spaartegoed berekend kan worden en met het leuke pensioenspel kunnen bezoekers zelf zien wat hun levensloop voor consequenties heeft.

deel