Vier in Balans

Maart 2007

De Vier in balans tool meet de ict-balans van scholen en geeft een indicatie hoe het gesteld is met de visie, deskundigheid, software en hardware ten opzichte van landelijke cijfers. De tool is vooral geschikt voor scholen die nog niet goed weten waar ze moeten beginnen met de invoering van ict in het onderwijs. De uitslag van “vier in balans” is een mooi gespreksonderwerp in een teamvergadering. Herkennen de teamleden zich in de uitslag en worden suggesties voor vervolgstappen opgevolgd, of komt men tot een ander besluit?

De ICT-coördinator van de school kan in het CMS een team aanmaken en beheren, de teamleden direct via de mail uitnodigen om de vragenlijst in te vullen, de resultaten van de individuele teamleden en het team inzien, downloaden en bespreken.

deel