Fullmoon lab onderzoekt het online leesgedrag

Door: Kimberley van der Weerden op 14 april 2014

Fullmoon lab onderzoekt het online leesgedrag

Aanleiding

Het belang van online media en kanalen neemt nog altijd toe. Online is het dominante kanaal in bijna iedere marketingstrategie en voor de meeste media.
Door de grote hoeveelheid informatie op het internet is het zaak om op te vallen, vindbaar te zijn en aan te sluiten bij de voorkeuren van je doelgroep.
De internetbezoeker wordt steeds kritischer en actiever in het zelfstandig zoeken naar informatie en in discussies. De tijd dat het volstond om te zenden via een website ligt ver achter ons. Voeg daarbij het toenemend belang van tablets en smartphones voor zowel informatieconsumptie als communicatie en het is duidelijk dat je marketeer en uitgever uit een ander vaatje zult moeten tappen.

We zien dat veel organisaties goed op weg zijn zichzelf online te profileren en via content marketing het gesprek met hun doelgroep aan te gaan. Ze zetten hiervoor websites en apps in en gebruiken social media en e-mail nieuwsbrieven om het contact te onderhouden. Volgens ons mis je dan nog een essentieel medium om je doelgroep echt te inspireren en aan je te binden. De computergebruiker is een lezer geworden. Online magazines en andere periodieke online publicaties bieden een uitgelezen kans regelmatig contact te leggen en om rijke content over te dragen. Zo kun je een inhoudelijke ervaring bieden die de kans om tot de beoogde conversie te komen aanzienlijk verhoogt.
Maar hoe doe je dat: welke content gebruik je voor welke doelgroepen, welke vorm en frequentie kies je daarvoor? Hoe creëer je online een goed bladritme en leg je verbinding met de andere kanalen terwijl je toch de lezer binnen je publicatie houdt?
We hebben hier veel ideeën over, gebaseerd op eigen kennis en ervaringen met Magzmaker, ons CMS voor online magazines, en op wat we verder online zien gebeuren. Maar om echt onderbouwde uitspraken te kunnen doen, besloten we een eigen onderzoek te starten. We willen nu eenmaal online magazines maken die tot de verbeelding spreken en aansluiten bij de verwachtingen van de lezer en deze liefst nog overtreffen.


Wat houdt het onderzoek in?

Om de voorkeuren van uiteenlopende online lezers te achterhalen hebben we een online enquête ontwikkeld. Om een goede analyse te kunnen maken vragen we onder meer naar leeftijd, geslacht, postcode, gezinssituatie en opleidingsniveau. In de enquête wordt verder onderscheid gemaakt tussen de verschillende media waarop online content wordt geconsumeerd. Dit om te bepalen of het medium invloed heeft op de online beleving.

We vragen de geënquêteerden naar wat ze fijn of juist minder fijn vinden bij het lezen van een magazine en een krant, via een smartphone, tablet, PC of laptop; welk medium de voorkeur heeft, welke ze het vaakst gebruiken en wat ze ermee doen. Op deze manier willen we inzicht krijgen in de positie die een online magazine bij de verschillende categorieën online bezoekers heeft en in hun specifieke voorkeuren.


Wat verwachten we?

Op grond van onze ervaringen verwachten we dat online magazines bij voorkeur door een jongere doelgroep wordt gelezen – iets meer door vrouwen dan door mannen – op een tablet en dat dit bij voorkeur in de avond gebeurt.
We vragen de geënquêteerden verder wat ze met name waarderen aan een online magazine en we verwachten dat de volgende aspecten hoog zullen scoren:

  • snel kunnen switchen tussen de verschillende rubrieken;
  • aanwezigheid van videofragmenten;
  • meer beeldmateriaal (foto’s) toegevoegd;
  • deelbaarheid van artikelen met eigen netwerk.

Van de volgende aspecten verwachten we dat ze als minder fijn worden ervaren:

  • (irrelevante) advertenties;
  • pop-up vensters;
  • betalen voor content.

Of onze verwachtingen uitkomen weten we binnenkort. Uiteraard zullen we de resultaten na het bekend worden met u delen.

(De enquête naar het online leesgedrag is niet langer beschikbaar)

deel

Meer weten? Neem contact met ons op!
Contactformulier

Reageer op deze blog

Type het getal DERTIEN in cijfers.