Ver. Bartiméus Sonneheerdt

April 2010

Steun Bartiméus: oog voor de mogelijkheden van mensen met een visuele handicap

De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zocht naar een concept voor een nieuwe website die duidelijk het fondsenwervende karakter van de vereniging onderstreept en waarmee het donateursbestand een impuls zou krijgen. De giften van donateurs zijn belangrijk om de projecten ten behoeve van mensen met een visuele handicap te kunnen blijven financieren. Fullmoon heeft er in overleg met de vereniging voor gekozen de grote variëteit aan projecten op de homepage centraal te stellen en donateurs direct de gelegenheid te geven hieraan bij te dragen.

De rol van donateurs verschuift in een snel tempo van een passieve naar een actieve rol. De doelgroep wil meer betrokken zijn bij de fondsen waar ze geld aan geeft: duidelijk geïnformeerd worden over de activiteiten van de organisatie, zelf sturing kunnen geven aan de bestemming van het geld en op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de projecten.

deel

Meer weten over toegankelijk bouwen?
Neem contact op