Is open source software gratis?

Door: Renate Sombroek op 27 oktober 2011

Is open source software gratis?

Bij onze gesprekspartners leeft soms het idee dat het gebruik maken van open source software per definitie voordeliger uitpakt dan het werken met een closed source content management systeem (CMS).

Dit is echter niet vanzelfsprekend het geval.

Open source software is volgens de definitie op Wikipedia software waarvan de broncode is vrijgegeven, waardoor gebruikers de mogelijkheden hebben om deze code aan te passen en te verbeteren. Vaak gebeurt dit in een gemeenschap van zowel individuen als bedrijven die samenwerken via het internet: de open source community.

open source software definitie

Is open source software daarmee gratis software?
Om met Richard Stallman, de grondlegger van het principe van vrije software, te spreken: de software is "free as in speech, not free as in beer".
Open source software wordt vaak onder het door hem bedachte GNU General Public License (GPL) uitgebracht. GPL bepaalt - kort gezegd - dat je de software mag aanpassen en verkopen(!), mits je dit recht doorgeeft aan anderen.

Voor open source software geldt daarmee in het algemeen dat er geen licentiekosten voor betaald hoeven te worden omdat er geen copyright rust op de broncode. Er zijn echter verschillende kostenposten waar u mee te maken heeft bij het ontwikkelen van een website of webapplicatie. Deze zijn grofweg in te delen in:

  • Implementatiekosten
  • Licentiekosten
  • Onderhoudskosten
  • Hosting- en serverkosten

Alleen de licentiekosten komen bij het gebruik maken van open source software te vervallen. Blijven de andere kostenposten over. En deze kunnen voor open source software zelfs hoger uitvallen dan voor closed source software. Zo worden er voor de meeste open source pakketten regelmatig updates uitgebracht, die min of meer verplicht moeten worden uitgevoerd om de beveiliging en stabiliteit van uw site of applicatie te waarborgen. Dit zult u terugzien in uw onderhoudskosten. Open source software gaat aan de andere kant vaak weer wel economischer om met systeemeisen, waardoor de hosting- en serverkosten lager kunnen zijn.

Daarnaast heeft u te maken met de implementatiekosten. Het open source pakket zal allereerst geïnstalleerd en geconfigureerd moeten worden. Daarna kunt u de website of applicatie gaan inrichten. Open source software heeft als belangrijk voordeel dat de community aan oplossingen werkt. Hiermee heeft u de beschikking over een assortiment aan standaardcomponenten, die u direct kunt inzetten. U moet zich dan wel conformeren aan de specificaties van deze standaarden.

Wilt u maatwerk, om optimaal te kunnen aansluiten op de eigen wensen en werkprocessen, besef dan dat u hiermee één van de belangrijkste voordelen van open source software afzwakt. Immers uw huisleverancier zal nieuwe software code schrijven voor uw website of webapplicatie en is niet verplicht hiervan de code (gratis) te delen binnen de open source community. Bij een eventuele overdracht zal een nieuwe partner zich deze code eigen moeten maken.

Conluderend
Open source is een manier om software te ontwikkelen en zou geen vooraf bepaalde randvoorwaarde in uw keuze voor een CMS hoeven zijn. De keuze voor het voor u meest geschikte CMS kunt u maken op basis van uw specifieke doelstellingen en wensen en eisen voor uw online communicatie. Fullmoon werkt behalve met het eigen Xsite ook graag met andere content management systemen. Zo hebben we voldoende ervaring met WordPress, Drupal en MicroSoft SharePoint implementaties. Voor ieder traject is een eigen afweging te maken. Aan u de keus en wij denken graag met uw mee over een optimale oplossing.

Lees ook:

Kies een content management systeem op maat

deel

Meer weten? Bel (020 52.100.52) of mail ons of ga naar
het contactformulier

Reageer op deze blog

Type het getal ZES in cijfers.