Abrona

November 2012

Samenwerken in de zorg. Met elkaar voor elkaar.

De klant

Abrona is een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Abrona gaat samen met Winvision haar intranet opnieuw vormgeven. Winvision is voor een groot aantal zorginstellingen de gesprekspartner op niveau voor geïntegreerde ICT oplossingen in de zorg.

De vraag

In het kader van de vernieuwing van haar intranet door Winvision heeft Abrona Fullmoon gevraagd om het interaction design en de grafische vormgeving te maken.

De oplossing

Bij Abrona zetten zo'n 1700 professionals en 700 vrijwilligers zich samen in om mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk te begeleiden. Het intranet van Abrona faciliteert hierbij de onderlinge communicatie en speelt een belangrijke rol bij het optimaal laten verlopen van de dagelijkse werkzaamheden.

Samen met Abrona en Sharepoint implementator Winvision is gekeken naar een interactie-ontwerp voor het portaal waarbij  takenlijsten, workflow en onderlinge communicatie optimaal ondersteund wordt.

Dit heeft geresulteerd in een ontwerp waarin Newsgator, een social media omgeving die werkt met SharePoint, een belangrijke rol speelt. Medewerkers via Newsgator laten weten waar ze mee bezig zijn, een vraag stellen of een bericht sturen aan een collega.

Het ontwerp is door Winvision geïmplementeerd op basis van SharePoint.

Het intranet van Abrona is niet openbaar toegankelijk.

deel

Meer weten over user centered design?
Neem contact op