Welstand Amsterdam

December 2012

Open communicatie en directe dienstverlening

De klant

De Commissie voor Welstand en Monumenten levert welstands-adviezen, monumentenadviezen en plaatsingsadviezen aan het Amsterdamse gemeentebestuur. De commissie wordt ondersteund door het Bureau van de Commissie voor Welstand en Monumenten.

De vraag

Fullmoon verzorgt sinds 2001 de website voor de Commissie voor Welstand en Monumenten. Via de website wil de commissie haar taakstelling en processtructuur inzichtelijk maken. Belangrijk onderdeel hierin is het toegankelijk maken van de voortgang van de besluitvorming en de verslagen van commissievergaderingen. De doelgroep voor de website bestaat uit de burger (aanvrager), de politiek en  de beleidsverantwoordelijken bij de stadsdelen en het 'professionele werkveld'.

De oplossing

Voor de commissie is een website in het CMS Xsite gerealiseerd waarmee het bureau snel en efficient actuele gegevens kan invoeren. Dit betreft met name de agenda's en verslagen van de commissievergaderingen en via een koppeling met de database van de commissie alle goedgekeurde adviezen. De database van de commissie is onlangs geheel herzien. Op de website zijn zowel de adviezen uit het oude als uit het nieuwe systeem doorzoekbaar op een viertal zoekingangen; locatie, OLO-nummer, datum of aanvraagnummer. 

De vormgeving van de website sluit aan bij de bestaande huisstijl van de Commissie voor Welstand en Monumenten.

deel

Geïnteresseerd in een website met het CMS Xsite?
Contact opnemen