Nederlands Tandartsenblad

Augustus 2013

Een grondige crossmediale make-over: om je tanden in te zetten

De klant

Het Nederlands Tandartsenblad (NT) is het actuele vaktijdschrift voor tandartsen, specialisten in de tandheelkundige gezondheidszorg, de tandtechnische industrie en tandheelkundige groothandel. Het blad is primair bestemd voor de leden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (organisatiegraad 80%). 90% van alle praktizerende tandartsen en specialisten ontvangt eenmaal per 14 dagen via het NT alle relevante informatie over de ontwikkelingen op tandheelkundig en tandtechnisch gebied.

De vraag

Na ruim 10 jaar in de oude vormgeving te zijn gemaakt was het NT toe aan een grondige crossmediale make-over. Zowel het blad als de website werden daarbij op de schop genomen.

De oplossing

In workshops zijn de uitgangspunten voor zowel het ontwerp van het blad als het interactie-ontwerp en grafisch design van de website vastgesteld. Ook de koppelingen tussen blad en site zijn daarbij vastgesteld. Het Nederlands Tandartsenblad moet zowel (oudere) mannen als (jongere) vrouwen aanspreken. Ruim de helft van de nieuwe tandartsen is vrouw.  De tablet is voor de meeste tandartsen hét platform om zowel het blad als de website op te bekijken en de smart phone zal in de toekomst ook voor deze beroepsgroep steeds belangrijker worden. Tandartsen hebben belangstelling voor nieuwe technieken en de laatste gadgets. Een responsive design, dat goed toont op zowel op alle beeldschermresoluties is daarmee dus belangrijk.

Tandartsen zijn visueel ingesteld. Beeld speelt daarom een belangrijke rol. De opzet van de pagina’s is rustig gehouden, waarbij (bewegend) beeld alle ruimte krijgt om de pagina's te verlevendigen.

Nieuws en achtergronden zijn de belangrijkste pijlers van de website. Geordend naar de thema's die voor de Nederlandse tandarts centraal staan. Maar ook human interest is een factor die het bezoek aan de site zal stimuleren. Iedere bezoeker kan hier aan bijdragen door een content voor de rubriek Lezersnieuws aan de redactie te sturen.

Fullmoon werkt in dit project samen met het gespecialiseerde ontwerpbureau Curve, Mags & More. De website is gerealiseerd in het CMS Drupal.

deel

Geïnteresseerd in een website met het CMS Drupal?
Neem contact op