Onderzoekscommissie COA

November 2011

Onafhankelijk onderzoek naar functioneren COA

Begin november is de onafhankelijke onderzoekscommissie COA van start gegaan in opdracht van de minister voor Immigratie en Asiel. Deze commissie heeft als taak een onderzoek te doen naar het functioneren van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het gaat hierbij specifiek om het werkklimaat, de bestuursstructuur en de gang van zaken rondom salariëring van de directieleden van het COA. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg Fullmoon op zeer korte termijn een website te realiseren waarmee betrokkenen contact zouden kunnen leggen met de leden van de onderzoekscommissie COA.

deel

Gerelateerde blogs


Geïnteresseerd in een website met het CMS Xsite?
Contact opnemen