Gemeente Hoogeveen

December 2009

Hoogstewoord: mobile en online platform laat zien wat jongeren beweegt

Lokale overheden willen net als het bedrijfsleven graag weten wat er omgaat in jongeren. Met die kennis kunnen gemeenten en ketenpartners als politie en GGZ lokaal veel effectiever samen werken. Samen met het ‘dialoog marketingbureau' Valuewait en consultant Aad Bruggeman (Route 511) ontwikkelde Fullmoon een unieke methode die de gemeente Hoogeveen zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie verschaft over wat jongeren bezighoudt.

Onder de naam Hoogstewoord is een platform ontwikkeld dat jongeren in Hoogeveen uitnodigt hun mening te geven over voor hen relevante zaken als veiligheid, uitgaan en winkelen. In ruil voor hun medewerking sparen ze voor aansprekende prijzen. Jongeren die willen meedoen melden zich aan door het sturen van een  sms'je. Ze ontvangen dan om de paar dagen via het Valuewait-platform een gratis sms'je met een link naar een (internet) dialoogsessie waarin ze vragen beantwoorden over de thema's. Dit verschaft inzicht in wat de jongeren beweegt. Valuewait verwerkt de antwoorden van de jongeren tot onderzoeksresultaten. Op het door Fullmoon ontwikkelde Hoogstewoord platform reageert in eerste instantie een aantal characters (getekende jongeren, een jongerenwerker en een politieagente) in een weblog op de resultaten uit de vragensessie. Daarna worden de deelnemende jongeren via een (gratis) smsje -met een internetlink- uitgenodigd om met elkaar en de characters over het thema te discussiëren. Dit verrijkt de resultaten van de vragenlijsten met kwalitatieve gegevens.

Zowel voor het beantwoorden van vragen als voor het reageren op de weblogs ontvangen de deelnemers punten die tegen prijzen kunnen worden ingewisseld.

deel

Een website, app, magazine, advies of workshop?
Vrijblijvende offerte?