Atlas Leefomgeving

November 2009

Milieu in relatie tot gezondheid

Iedereen wil in een prettige leefomgeving wonen. Of dat zo is hangt af van uiteenlopende omstandigheden als luchtkwaliteit, veiligheid op straat, voldoende speelruimte maar ook genoeg parkeerplekken, enzovoorts. Er zijn dan ook nogal wat instanties en organisaties bij de leefomgeving betrokken. In het programma Atlas Leefomgeving werken het ministerie van VROM, het RIVM en provincies en gemeenten samen aan dit thema. Iedereen moet in die atlas makkelijk informatie over zijn leefomgeving kunnen vinden en vergelijken.

Fullmoon ontwikkelde in korte tijd de website voor de atlas. Een bijzonderheid daarbij is dat deze website is gekoppeld aan de internetomgeving waarin de deelnemers aan het project samenwerken. Deze omgeving is gerealiseerd met Viadesk, van het gelijknamige bedrijf waarmee Fullmoon regelmatig samenwerkt. Zo komen alle publicaties die op website van de atlas zijn verwerkt rechtstreeks uit de Viadesk-omgeving.

deel