Leefplan, een digitale werkvorm

Juli 2011

Zelf je eigen toekomst in kaart brengen. Met het online leefplan.

Een leefplan is een hulpmiddel waarmee GGz-cliënten hun persoonlijke wensen en doelen in kaart kunnen brengen op een aantal levensterreinen: leefstijl, contacten, omgeving, activiteiten en gezondheid/zorg. Zij kunnen daarbij aangeven wat hun behoefte aan ondersteuning op deze terreinen is. Het leefplan beschrijft hoe zij zichzelf zien en wat belangrijke actiepunten zijn. Het leefplan is ontwikkeld door LOC Zeggenschap in zorg in samenwerking met adviesbureau Artemea. 

Fullmoon heeft als aanvulling op de bestaande (papieren) methode in opdracht van LOC Zeggenschap in zorg een digitale werkvorm ontwikkeld. Het doel hiervan is dat meer GGz-cliënten, en met name jongeren, een leefplan opstellen om daarmee een beter beeld van hun persoonlijke situatie te krijgen.

Het leefplan moet GGz-cliënten:

  • inzicht geven in hun zelfbeeld en behoeften;
  • helpen hun doelen op deze gebieden vast te stellen en daarin prioriteiten aan te geven zodat zij keuzes kunnen maken;
  • in staat stellen beter aan te geven welke behoefte aan ondersteuning zij hebben zodat ze hierover kunnen overleggen met familie, omgeving en hulpverlening.


De digitale werkvorm van het Leefplan geeft gebruikers de mogelijkheid om op verschillende manieren de vragen te beantwoorden. Er is veel zorg besteed aan de privacy van de gebruiker. Gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verzonden en worden los van de persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

Naast de digitale werkvorm zijn door Fullmoon in samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg en Artemea ook een poster en een kaartspel  vormgegeven.

Het leefplan is op de bijeenkomst 'Kwaliteit voor leven' door Fullmoon gepresenteerd.

deel