Cultuurme.nu gebruiksonderzoek

Februari 2011

Hoe zal een gebruiker uw website gebruiken?

Het is bij de ontwikkeling van een website soms moeilijk om in te schatten hoe de gebruikers zich zullen gaan gedragen. Er is daarom feedback van de doelgroep nodig om tot een effectieve website te komen. Voor de website Cultuurme.nu is een gebruiksonderzoek uitgevoerd met een vijftal testpersonen uit de doelgroep van de site: twee docenten, een cultuurnetwerker en twee aanbieders van cultuureducatief lesmateriaal.

Uit het gebruiksonderzoek is gebleken dat de testpersonen de website Cultuurme.nu een dikke voldoende geven. Zij ervaren de vormgeving als helder, toegankelijk en overzichtelijk en vinden vooral het totaaloverzicht van het cultuureducatief aanbod interessant. Uit het onderzoek blijkt ook dat de reacties en waarderingen van medegebruikers als heel interessant worden ervaren, maar dat het zelf toevoegen hiervan actief gestimuleerd zal moeten worden. Hiervoor zijn verschillende ideeën aangedragen.

Daarnaast is een aantal verbeterpunten in de navigatie van de website geformuleerd om de website nog net even gebruiksvriendelijker te maken.

deel