Aequor Stagebox gebruiksonderzoek

Juni 2011

Effectiviteit door juiste toonzetting

Het gebruiksonderzoek van de Stagebox heeft een aantal belangrijke vragen beantwoord met betrekking tot het gebruik van deze site, die ondersteuning wil bieden bij het begeleiden van stagiaires. Met name zijn onderzocht of de wijze van communiceren, de toonzetting, het taalgebruik en de uitstraling in voldoende mate bij de doelgroep zouden aansluiten. Daarnaast zijn de belangrijkste functionele elementen getest, waardoor structurele of veelvoorkomende knelpunten gesignaleerd zijn en verholpen kunnen worden.

Het gebruiksonderzoek is op een aantal locaties uitgevoerd met een zestal personenen uit de doelgroep, die veel belang hechten aan een goed contact met en begeleiding van hun stagiaires. Mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in het aanbod op de Stagebox. Zij leveren de meest waardevolle informatie op.

De testgebruikers hebben enkele belangrijke aandachtspunten voor de vormgeving, de navigatie van de website en de inhoud en duur van de video's op de site aangegeven. Door de website op deze punten aan te passen kan de effectiviteit van de Stagebox worden verbeterd en zal de website optimaal aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruiker.

deel