Amnesty International afd. NLD

Mei 2006

Amnesty International draagt bij aan het wereldwijd naleven van de rechten van de mens ondermeer door haar leden actief te betrekken bij haar acties. Fullmoon verzorgt al sinds 1999 de website en interactieve communicatie van de Nederlandse tak van Amnesty.


Amnesty wil zich positioneren als een bijdetijdse, relevante organisatie die wereldwijd misstanden op het gebied van mensenrechten aan de kaak stelt. De website www.amnesty.nl moet hét referentiekader zijn dat aangeeft wat Amnesty signaleert en hoe de organisatie handelt als het om mensenrechten gaat.


De site van Amnesty Nederland is een publiekssite, gezien het onderwerp met name voor de hoger opgeleiden en brede middenklasse. Specifieke doelgroepen zoals jongeren en journalisten worden op de site apart bediend. De structuur is ingericht aan de hand van bezoekmotivatie en -intensiteit, zodat zowel de ‘high' als ‘low involved' bezoeker effectief kunnen worden bereikt.

deel