Amsterdam Neuroscience

Augustus 2021

De hersenen begrijpen: veerkracht, prognose en preventie

Hoe gaat het menselijk brein om met verschillende omstandigheden? Deze en andere vragen waar hersenwetenschappers aan werken worden behandeld in Neuroscience magazine. Er is gekozen voor de interviewvorm. Twaalf wetenschappers van het Amsterdam Neuroscience research centre komen aan bod in dit frisse en inspirerende online magazine.

deel