Nationaal Comité 4 en 5 mei

Mei 2014

De vraag "Wat doe jij?" staat centraal op bevrijdings-festivals

De klant

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 bij Koninklijk Besluit ingesteld en sindsdien uitgegroeid tot de eerstaangewezen organisatie bij vragen rond herdenken en vieren. De belangrijkste taken van het comité zijn richting, inhoud en vorm geven aan herdenken en vieren: 4 en 5 mei.

De vraag

Sinds 1994 heeft iedere provincie een Bevrijdingsfestival. De festivals worden gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het comité is verantwoordelijk voor de keuze van de Ambassadeurs van de Vrijheid en hun helikoptertour op 5 mei. De rest van de programmering wordt door de festivals zelf bepaald. Samen zijn de Bevrijdingsfestivals herkenbaar aan dezelfde branding. Deze branding is ook doorgevoerd op de website www.bevrijdingsfestivals.nl.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft Fullmoon gevraagd een nieuw concept te maken voor www.bevrijdingsfestivals.nl en dit ook te realiseren.

De oplossing

Uitgangspunten voor dit nieuwe concept zijn samen met het Nationaal comité bepaald in een workshop. De primaire doelgroep wordt gevormd door jongeren tussen de 15 en de 25 jaar, video is een belangrijk communicatiemiddel en ‘Wat doe jij?’ is het thema. Met dit thema kun je letterlijk alle mensen die betrokken zijn bij de festivals hun zegje laten doen. Van de T-shirt ontwerper tot ambassadeur tot festivalbezoeker tot vrijwilliger tot thuisblijver. Door de vraag ‘Wat doe jij?’ centraal te stellen, spreek je de bezoekers van de website indirect aan. Door te laten zien wat anderen op 5 mei en / of met het thema vrijheid doen, prikkel je de bezoekers na te denken over wat ze zelf gaan doen.

De verschillende componenten op de website kunnen eenvoudig worden geplaatst, verplaatst of aangepast door het Nationaal Comité. Zo kan de website flexibel worden opgebouwd en aangepast worden aan de fase waarin de festivals zich bevinden. Op de verschillende momenten - voor, tijdens of na de festivals - kan zo andere content de aandacht krijgen.

Ook is de site responsive gemaakt: de content past zich automatisch aan aan het platform waarop de website wordt bekeken.

deel

Een website, app, magazine, advies of workshop?
Vrijblijvende offerte?