Beeldbank 4 en 5 mei

Juli 2013

Zoeken in beelden

De klant

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 bij Koninklijk Besluit ingesteld en sindsdien uitgegroeid tot de eerstaangewezen organisatie bij vragen rond herdenken en vieren. De belangrijkste taken van het comité zijn richting, inhoud en vorm geven aan herdenken en vieren: 4 en 5 mei.

De vraag

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft duizenden foto’s in haar archief. Deze foto’s geven een beeld van herdenken en vieren door de jaren heen. In 2008 is begonnen met het digitaliseren van het archief. Na de digitalisatie is ervoor gekozen om de foto’s in een beeldbank op te nemen en te beschrijven. Dit om de foto’s beter toegankelijk te maken waardoor ze meer gebruikt zullen worden.
De eerste versie van deze beeldbank volstaat niet langer. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft Fullmoon daarom gevraagd een offerte uit te brengen voor de herontwikkeling van de beeldbank.

De oplossing

Uitgangspunten bij de herontwikkeling van de beeldbank zijn, dat deze gebruiksvriendelijk, volledig en overzichtelijk moet zijn. De beelden worden gebruikt voor zowel communicatieve doelen (publicaties) als voor archiefdoeleinden. Medewerkers van het Nationaal Comité beheren de beeldbank en stellen collecties samen die met de buitenwereld gedeeld kunnen worden.

Eerst zijn de gewenste specificaties in overleg met het Nationaal Comité vastgesteld en beschreven in een interactie ontwerp. De beeldbank is vervolgens gerealiseerd in het CMS Xsite dat een goede basis biedt om op verder te bouwen.
Specifieke elementen voor de beeldbank zijn als maatwerk toegevoegd. Zo is in samenspraak met het Nationaal Comité een foto-uploadmodule ontwikkeld die aansluit bij de manier van werken van de redactie van de beeldbank.
Er kunnen door de redactie subsets van foto’s worden aangemaakt die (tijdelijk) ter beschikking worden gesteld aan derden. Denk hierbij aan journalisten die beelden van 4 en 5 mei kunnen gebruiken of de makers van het Nationaal Aandenken. Deze beelden zijn alleen toegankelijk via een login.
Het zoeken en selecteren van foto’s is uitgebreid met een functie waardoor de gekozen selectie als een trechter werkt. 

De beeldbank van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is niet openbaar toegankelijk.

deel

Een website, app, magazine, advies of workshop?
Vrijblijvende offerte?