Geef uw mening:

Wat is voor u een goede manier om te voldoen aan de cookiewet? Wij zijn benieuwd aan welk van de vijf hieronder genoemde manieren u de voorkeur geeft! Kiest u voor strikt voldoen aan de wetgeving of voor een oplossing die uw bezoekers niet zal afschrikken? Zet u misschien de cookies uit en kiest u ervoor niet langer statistische gegevens te verzamelen en koppelingen met de social media te verwijderen?

 cookiewet voorbeelden

Hoe te voldoen aan de cookiewet?