.
Logo Fullmoon 24 januari 2013
 

In dit nummer: Nieuwjaarsborrel | Online magazines | Recent werk | Portal design | SharePoint design.

  Nieuwjaarsborrel met verrassing  
 
Fullmoon nieuwjaarsborrel

Op donderdag 17 januari was het tijd voor de Fullmoon nieuwsjaarsborrel 2013. Het was gezellig druk en we mochten veel van onze bevriende relaties verwelkomen. Het wel en wee van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar konden weer eens rustig doorgesproken worden. Ook hebben we een tipje van de sluier opgelicht van onze plannen voor 2013.

> Lees meer
 
 
  Zelf rijke, online magazines maken  
 
online magazines

Het aantal tablets in Nederland is de eerste helft van 2012 gegroeid tot 2.8 miljoen. Dat is ruim één miljoen meer dan eind vorig jaar. Uit die sterke groei kun je afleiden dat op dit moment bijna een kwart van de Nederlandse bevolking een tablet tot zijn beschikking heeft. En niet alleen het aantal gebruikers neemt toe, ook de gebruiksfrequentie blijft stijgen. Genoeg redenen om je als bedrijf te verdiepen in de mogelijkheden van tablet publishing.

> Lees meer
 
 
  Een greep uit het werk van de laatste maanden  
 
werk Fullmoon

In de laatste maanden werden weer veel nieuwe projecten opgeleverd. Een greep uit het werk:
Abrona
Het intranet van Abrona faciliteert de onderlinge communicatie en speelt een belangrijke rol bij het optimaal laten verlopen van de dagelijkse werkzaamheden: dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking
Kwintes
Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren. Het is een organisatie die wat voor mensen wil betekenen en iedere medewerker moet hier aan bij kunnen dragen.
HME-MO vereniging Nederland
De HME-MO vereniging Nederland richt zich op belangenbehartiging van en lotgenotencontact tussen mensen met de zeer zeldzame botaandoening HME-MO.
FNV Vrouw
FNV Vrouw is een actieve organisatie met een scala aan activiteiten voor alle vrouwen: jong en oud, betaald en onbetaald werkend en met verschillende achtergronden.
Parlan Jeugd & Opvoedhulp
In workshops met Parlan bepaalden we hoe het intranet de hulpverleners en andere Parlan medewerkers optimaal bij hun werk kan ondersteunen.
AndriesQ
Op initiatief van Erasmus MC delen op AndriesQ zorgprofessionals hun zorgen: over bureaucratie, over angst en veiligheid en over nog veel meer.

> Lees meer
 
 
  Fullmoon ondersteunt jongerenvertegenwoordigers  
 
Logo Nationale Jeugdraad

De jongerenvertegenwoordigers vormen de schakel tussen Nederlandse jongeren en internationale instanties: VN, Unesco en EU. Zij gaan op zoek naar meningen en ideeën van jongeren en bespreken deze met onder andere beleidsmakers. De Nationale Jeugdraad begeleidt en adviseert jongerenvertegenwoordigers zodat zij de stem van Nederlandse jongeren in de (internationale) politiek kunnen laten horen. We realiseerden de website van de jongerenvertegenwoordigers en ondersteunen hen met plezier in het realiseren van hun ambities.

 
 
  Portal design: 4 uitgangspunten voor effectief intranet-ontwerp  
 
portal concept

Een web portal (of portaal) is een website die informatie uit verschillende bronnen samenbrengt. Een intranet is per definitie een portal. Het biedt medewerkers van organisaties toegang tot nieuws, informatie, tools en interactie. Portals kennen een eigen ontwerpuitdaging : uiteenlopende informatie en functies moeten logisch en consistent worden gepresenteerd en makkelijk gevonden en gebruikt kunnen worden. Less is more is dan vaak een goed uitgangspunt voor het ontwerp.

> Lees meer
 
 
  Design voor SharePoint  
 
SharePoint technology overview @ U2U

Steeds vaker krijgt Fullmoon de vraag om mee te werken aan SharePoint projecten. Uitgaande van de methode van user centered design geven we workshops, leggen we user scenario's vast en maken we een doordacht interactie-ontwerp met een bijpassend grafisch ontwerp. We hebben ons daarvoor verdiept in de grondslagen van SharePoint om daarmee efficiënter te kunnen inspringen op de mogelijkheden die deze softwareomgeving standaard biedt.

> Lees meer over Grafisch ontwerpen voor SharePoint
> Lees meer over SharePoint & interaction design

 
 
Fullmoon Simply Interactive | Kostverlorenstraat 19B | 1052 GT Amsterdam | Tel: 020-5210052
mail@fullmoon.nl | www.fullmoon.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hier om u af te melden.