Veel vragen waarmee uw bezoekers zitten zijn al eerder gesteld. Door deze vragen overzichtelijk bij elkaar te zetten in rubrieken met de bijbehorende antwoorden kunt u uw dienstverlening verhogen  en de druk op de helpdesk verlagen.

 

Met de FAQ module van Xsite is dit eenvoudig te realiseren. U voert rubrieken, bijbehorende vragen en antwoorden in. Na het aanklikken van een rubriek verschijnt een overzicht van de vragen hierbinnen en na het aanklikken van een vraag verschijnt daaronder het bijbehorende antwoord.