Amnesty Extranet

Februari 2009

Voor Amnesty heeft Fullmoon een extranet gebouwd met een Infopunt speciaal ingericht voor groepsleden en landenspecialisten. Hier vinden zij achtergrondinformatie bij acties en campagnes, adressen en telefoonnummers, handleidingen, trainingsdata, etc.
De inlogfunctie is door Fullmoon via een webservice direct gekoppeld aan de het Amnesty CRM bestand van actieve leden.

Naast een algemeen infopunt zijn er Digital Action Files (DAF) die aanvullend op de openbare landeninformatie extra informatie, achtergronden en acties bieden voor de op dat land actieve leden. Deze leden hebben vanaf de betreffende landenpagina toegang tot de DAF behorend bij het land.

deel