Regiokaart

Januari 2007

De doelstelling van de Regiokaart van Ict op School is primair scholen inzicht geven in de samenwerkingsverbanden die binnen de eigen regio actief zijn en die aansluiten bij hun specifieke interesses. Scholen moeten gestimuleerd worden zich aan te sluiten.

Daarnaast wil Ict op School de ontwikkeling van samenwerking stimuleren door landelijk en per provincie informatie bieden over bestaande samenwerkingsverbanden en hun services. Deze informatie is besloten en alleen toegankelijk na inloggen door een samenwerkingsverband. Hierbij krijgt het samenwerkingsverband tevens de mogelijkheid zélf de eigen gegevens up-to-date te houden.

deel